Dopięcie budżetu gospodarstwa domowego to często trudna sprawa, szczególnie przy rosnącej inflacji, ciągłych podwyżkach i pensjach, które stoją na tym samym poziomie. Realna średnia zarobków w Polsce to mniej więcej 2000 złotych miesięcznie już na rękę już po standardowych odliczeniach cywilnoprawnych. W jaki sposób zatem gospodarować finansami, aby marzyć w ogóle o lepszej przyszłości? W artykule poznasz kilka kluczowych praktyk.

Oszczędności kontra inwestycje

Nawet przy niewielkich dochodach miesięcznych powinieneś zainteresować się strategiami oszczędnościowo – inwestycyjnymi. Założenie rachunku w domu maklerskim jest całkowicie bezpłatne. Jedyny koszt ponosisz przy realizacji transakcji zakupu – sprzedaży papierów wartościowych. Najlepsze połączenie to lokaty długoterminowe ze względu na preferencyjne oprocentowanie w stosunku do lokat krótkoterminowych, a także wejście na rynek kapitałowy. Celowe oszczędzanie to jedna z najważniejszych praktyk gospodarowania finansami. Warto pamiętać, że od poziomu oszczędności, a także dochodów zależy w dużym stopniu utrzymanie pozytywnej zdolności kredytowej. Dlaczego warto skupić się na tym elemencie przy gospodarowaniu finansami?

A może budowanie zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa przy średnich dochodach to bardzo praktyczna alternatywa w stosunku do długoterminowego oszczędzania. Przy zachowaniu stabilnych dochodów miesięcznych możesz od czasu do czasu zaciągnąć pożyczkę konsumpcyjną z ograniczonymi kosztami pozaodsetkowymi. W takich warunkach kryzysy ekonomiczne rozwiązuje kredyt, a całą pensję możesz dowolnie wydawać.

To często przyjmowana strategia gospodarowania budżetem domowym przy niskich stopach procentowych (polityka monetarna to domena Narodowego Banku Polskiego, ogólnie banków centralnych). Przy większych stopach procentowych bardziej opłaca się oszczędzać na lokatach progresywnych, długoterminowych, strukturyzowanych powiązanych częściowo z rynkiem kapitałowym.

Analiza cyklu koniunkturalnego

Posiadanie pewnej poduszki bezpieczeństwa jest niezbędne do ewentualnej zmiany pracy, do rozwiązania drobnych problemów ekonomicznych, do budowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego, do podniesienia kwalifikacji, czy zakupu narzędzi pracy, szkoleń. Każdy inwestor indywidualny, czyli docelowo każde gospodarstwo domowe powinno rozumieć kształtowanie cyklu koniunkturalnego, ponieważ wtedy można wytypować najlepsze warunki wejścia do inwestycji, a także wycofania kapitału, kiedy gospodarka znajduje się w punkcie kryzysowego przełamania.