Leasing samochodu jest użytkowaniem danego pojazdu przez leasingobiorcę za odpowiednim wynagrodzeniem, nie tylko w określonym czasie, ale również na warunkach, które zostały określone w umowie. 

Według kodeksu cywilnego, finansujący w umowie leasingowej zobowiązuje się, w zakresie działania swojej firmy, nabyć rzecz (w tym przypadku samochód) od zbywcy na warunkach, które są określone w umowie, a następnie oddać ją do używania korzystającemu. Z kolei korzystający zobowiązuje się w umowie do zapłacenia finansującemu wynagrodzenie pieniężne w określonych ratach. Firma leasingowa kupuje zatem samochód, a później przekazuje go do używania leasingobiorcy za odpowiednią opłatą/

Samochodu oczywiście trzeba używać w sposób określony w umowie leasingowej. W przypadku, gdy umowa nie będzie tego określała, należy korzystać z pojazdu w sposób, który odpowiada jego przeznaczeniu. Leasingodawca ma zatem możliwość narzucenia leasingobiorcy ograniczeń związanych z używaniem samochodu. Leasingobiorca nie może również samemu dokonywać zmian w pojeździe. Oczywiście wyjątkiem są kwestie wynikające z przeznaczenia samochodu. Można wymienić koło, ale zakazane jest dokonywanie przeróbek.

Leasing jest bardzo popularnym sposobem finansowania samochodów przez firmę. Można w ten sposób jednocześnie mieć samochód, a także nie angażować środków finansowych, nie osłabi to w żaden sposób zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Firmy zdecydowanie częściej decydują się na leasing operacyjny, można skorzystać także z leasingu finansowego. W pierwszej opcji pojazd zaliczany będzie do majątku leasingodawcy, a w drugiej do leasingobiorcy. Warto przy tym wiedzieć, że w przypadku leasingu operacyjnego, przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia raty leasingowej do kosztów prowadzonej działalności.

Każda osoba, która zdecyduje się na leasing powinna obowiązkowo zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy leasingowej. Leasingobiorcy rekomenduje się przede wszystkim zwrócić uwagę na zapisy, które dotyczą opłat oraz kosztów, czyli nie tylko stawek poszczególnych opłat leasingowych, ale również możliwości ich zmienienia. Warto zerknąć także na ewentualne kary umowne, które mogą zostać nałożone w przypadku przekroczenia limitu przebiegu pojazdu, a także spóźnienia z zapłatą danej raty. Bardzo istotny jest również sposób rozliczenia w przypadku wystąpienia całkowitej szkody

Leasingobiorca zobowiązany jest do terminowego spłacania rat leasingowych. W przypadku, gdy tego nie uczyni, firma leasingowa ma możliwość wezwana go do spłaty, a następnie wyznaczyć dodatkowy termin. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi, gdy leasingobiorca nie uiści opłaty po upływie tego terminu.