Badania statystyczne pokazują, że w Polsce ponad dwa miliony osób ma problemy z terminową spłatą swoich długów. Choć ogólna sytuacja ekonomiczna Polaków się poprawia i wiele osób zarabia coraz więcej to jednocześnie nie brakuje rodzin, które borykają się z długotrwałym zadłużeniem. Sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie spłacać zaciągniętych kredytów jest trudna, ale nie beznadziejna. Osoby, które chcą skutecznie rozwiązać problem swojego zadłużenia powinny, więc przestrzegać kilu podstawowych zasad.

Konfrontacja z problemem

Każdy, kto ma długi i nie jest w stanie ich spłacać powinien przede wszystkim zacząć od działania. Błędem jest wykazywanie biernej postawy i negowanie istnienia problemu. Niestety bardzo dużo osób w sytuacji zadłużenia popada w przygnębienie a nawet depresję. Brak pieniędzy to coś, czego powszechnie się wstydzimy i coś, co staramy się ukrywać. Tymczasem zamartwianie się nic nie daje. Jest wręcz przeciwnie. Wyobrażanie sobie czarnych scenariuszy niepotrzebnie tylko odbiera energię do działania. Gdy wystąpią duże długi do spłacenia należy jak najszybciej ustalić sensowny plan działania. Najgorsze, co można zrobić to ukrywanie się przed wierzycielami czy nieodbieranie korespondencji z banku.

Takie negowanie problemu nie sprawi, że on zniknie. Brak działań przyczynia się wręcz do pogorszenia sytuacji, bo niespłacane kredyty sprawiają, że odsetki karne rosną w zastraszającym tempie. Na samym wstępie warto, więc wypisać na kartce wszystkie długi i zsumować zadłużenie.

Konsolidacja długów

Osoby, które mają do spłacenia kilka czy kilkanaście kredytów mogą dokonać konsolidacji w banku. Jest to możliwe tylko w początkowym okresie i dotyczy klientów bankowych posiadających zdolność kredytową. Konsolidacja to nic innego jak złączenie wszystkich kredytów w jeden. To rozwiązanie sprawdzi się bardzo dobrze u osób, które nie panują nad terminami spłaty, wtedy, gdy ilość zobowiązań jest bardzo duża. Konsolidacja długów daje szansę na uzyskanie niższej raty miesięcznej, ale jednocześnie całkowity koszt związany z dłuższym czasem spłaty może być większy. Jeśli więc tylko jest taka możliwość to konsolidację warto rozważyć.

Co robić na etapie windykacji długów?

Jeśli długi są w fazie windykacyjnej również należy wykazywać się przemyślanym działaniem. Firmy windykacyjne działają na zlecenie wierzycieli a ich celem jest jak najszybsze odzyskanie przeterminowanego zadłużenia. Zawsze należy próbować się porozumieć z windykatorem bo w innym wypadku może nastąpić droga sądowa. Negocjacje zarówno z windykatorem jak i wierzycielem zwykle są możliwe. Można przykładowo prosić o rozłożenie spłaty na więcej mniejszych rat. Zawsze dobrze widziane jest, gdy dłużnik wykazuje dobrą wolę w zakresie spłaty i oddaje choćby niewielkie kwoty, ale regularnie. Trzeba, więc korzystać ze wszelkich możliwych, legalnych sposobów na uzyskanie dochodów. Zastanawiając się jak wyjść z długów warto śledzić portale ogłoszeniowe z pracą sezonową i dorywczą. Zwykle nawet osoby pracujące są w stanie dorabiać wieczorami czy w weekendy i te pieniądze przeznaczać na spłatę długów. Jednocześnie każdy dłużnik powinien być świadomy, że windykatorzy mogą działać tylko w granicach prawa. Ich metody bardzo często są kontrowersyjne, używają manipulacji, próbują zastraszać, trzeba, więc być świadomym, że nie jest to legalne działanie.

Inne sposoby na zadłużenie

Osoby będące w bardzo trudnej sytuacji związanej z niespłaconym zadłużeniem powinny być świadome, że możliwe jest także umorzenie albo zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Istotne jest jednak to, że umorzeniu podlega postępowanie a nie sam dług. Ponadto od kilku lat istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która nie jest dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wychodzenie z zadłużenia jest procesem długotrwałym i nie raz może powodować zniechęcenie. Zwykle jest to czas stresu i dużych wyrzeczeń. Trzeba jednak do tego zadania podchodzić z wiarą i optymizmem. Dobrze jest zaczynać od spłacania najmniejszych zobowiązań, bo wtedy ogólna liczba kredytów maleje, co napędza do dalszego działania.