Naprawdę sporo osób zastanawia się nad tym aspektem. Macie tak samo? Co zrobić, aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Chcecie po prostu przejść na swoje? Interesuje Was ta kwestia? W takim razie warto przeczytać nasz dzisiejszy artykuł, który jest poświęcony tej konkretnej kwestii. To po prostu sposób na to, aby dowiedzieć się, jak założyć spółkę z o.o.

Jakie czynniki muszą być uwzględnione? Między innymi bardzo ważne jest to, aby wziąć pod uwagę rozmaite aspekty. Na początek musi być stworzona umowa spółki. Powinna zawierać takie aspekty, jak firma, siedziba spółki, przedmiot działalności spółki itp. To jednak nie wszystko. Poza tym umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi również zawierać takie elementy, jak choćby wysokość kapitału zakładowego, czas trwania spółki, wskazanie czy konkretny wspólnik może mieć więcej niż jeden udział itp. Trzeba te wszystkie czynniki na pewno mieć pod uwagą. Poza tym ważne jest to, aby dokument określał liczbę oraz wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Te wszystkie kwestie muszą być na pewno wzięte pod uwagę.

Zwłaszcza, że jest to niezbędne, aby po prostu rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przebiegała bez najmniejszego nawet kłopotu. Na szczęście dużo osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego tematu.

Co jeszcze trzeba uwzględnić? Cały czas zastanawiacie się, jak założyć spółkę z o.o.? Na pewno bardzo ważne jest to, aby wnieść odpowiednie wkłady. Wkłady do spółki mogą być wnoszone na przykład w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Ta druga opcja to tak zwane aporty. Pamiętajcie, że minimalny kapitał zakładowy wynosi dokładnie 5000 zł. Co dzieje się dalej? Następuje po prostu wyłonienie organów. Między innymi jest to powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej – wszystko zależy od konkretnych przepisów zawartych w ustawie albo umowie spółki. Co jeszcze musi być uwzględnione? Między nimi jest to rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzeba podkreślić, że do tego wniosku należy dołączyć rozmaite dokumenty. Między nimi jest to umowa spółki, oświadczenie odnośnie wszystkich członków zarządu, adresy członków zarządu, listy członków zarządu wraz z ich imionami oraz nazwiskami itp. Poza tym bardzo ważne jest to, aby uzyskać takie numery, jak NIP oraz REGON. Teoretycznie na początek wydaje się to wszystko dość skomplikowane. Druga strona medalu jest taka, że jeśli będziecie kierować się odpowiednimi wskazówkami, to nie powinno to być szczególnie trudne.